İktisadi İşletme

iyad.com.tr

İNTERNET YAYINCILARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (MAĞAZA)

İnternet Yayıncıları Derneği İktisadi İşletmesi dernek Tüzüğünün 2. Maddesi uyarınca derneğimizin amaçlarının gerçekleştirebilmesi için gereksindiği geliri sağlamak üzere genel yönetim kurulunun 15.11.2018 tarihli kararı ile kurulmuş, 03.01.2018 tarihinde ticaret siciline kayıt edilerek faaliyetlerine başlamıştır.

İnternet Yayıncıları Derneği İktisadi İşletmesi Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Sicil Numarası: 2093
Mersis Numarası: 0478090257000001
Vergi Numarası: 4780902570

İktisadi İşletme Web Sitesi: www.iyad.net.tr

Dernek Web Sitesi: www.iyad.org.tr

Haber Ajansı Web Sitesi: www.iyad.com.tr (Yakında)